Se vad som händer i vår cOMMUNITY!

Strong Is Happy

Barn och unga som inte ges en chans att utveckla bra självkänsla riskerar att lägga mycket tid och tankemöda åt att undvika situationer där de

Läs mer

Vår introprocess 90 dagar

Många känner både stress och ångest inför att börja träna på ett gym. Även individer som i andra områden känner sig både kompetenta och självständiga

Läs mer

Att be om hjälp

Tyvärr undervärderar många vikten och effekterna av att våga fråga om, eller våga ta sig råd med, hjälp. I klassrum tvekar elever att fråga om

Läs mer

Barnträning och självkänsla

På CrossFit Norrtälje lägger vi massor av energi på att bli bäst på barn- och ungdomsträning. Helt enkelt för att vi gillar barn och unga

Läs mer

Fattiga och Rika

Skillnaden mellan hur ”rika” människor och ”fattiga” människor tar sig an investeringar är att mindre rika gärna tar en stor risk med en liten summa

Läs mer

Fitness under en livstid-barndom

Varje barn föds med en potential för fitness. Deras tillväxt och utveckling sker mitt framför våra ögon när de lär sig att vända sig, krypa,

Läs mer

Inte ditt fel-men ditt ansvar

När du föddes startade Det Stora Överlämnandet. Dina biologiska föräldrar var till 100% ansvariga för din hälsa – för ditt DNA, dina gener, din cellstruktur

Läs mer

5 hälsotips till företag

Under Coronapandemin har det vuxit fram nya strategier för att ta hand om sin personal på bästa sätt. En del gamla sanningar och rutiner har

Läs mer

Populära inlägg

Boka en
KOstnadsfri konsultation

Prata med en coach om dina mål och hur du kan uppnå dem.