SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Idrottsledarskap

I en serie av filmklipp och texter pratar Per Mattsson och idrottsledarskap.
Motivation. Delaktighet och inflytande. Fokus på beteenden. Kravprofiler. Ledarskap.

Per har en bakgrund som lärare, skolledare och ledarskapskonsult. I dagsläget tränar Per också ett ungdomsflicklag i fotboll. I denna film- och bloggserie delar han med sig av erfarenheter kan gjort på vägen. Här kan du hitta tips och tankar till ditt eget ledarskap.

De flesta ämnen kring framförallt “ledarskap barn och ungdom” kommer att beröras. Du hittar fler filmklipp på Youtube.

Idag pratar Per om varför fokus på beteenden och vanor är viktigt!

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy