marshmallovtest

Fördröjd tillfredställelse

På 60-talet gjordes det välkända marshmallovtestet på Stanford University. Filmen visar mer utförligt. Det man testade var barns förmåga att ”motstå en liten och omedelbar…

Fördröjd tillfredställelse Läs mer »