307267793 10159031786790893 1369185831184807808 n

Rädsla för framgång

När jag lyssnade på en podcast hörde jag idén om rädsla för framgång. När gästen ombads att utveckla detta, pratade hon om människors rädsla för…

Rädsla för framgång Läs mer »