vår affärsidé- coaching

010V0251 copy scaled 1

Som kund hos oss är det framförallt coaching och kompetens du betalar för. Vår affärsidé skiljer sig från de flesta vanliga där du i princip “betalar för access”. Det stora värdet du får hos oss är i form av uppföljning och accountability. Ser vi dig inte här på en viss tidsperiod så kommer vi att höra av oss till dig för att kolla läget, vi vill ha aktiva medlemmar och kunder som får de resultat de önskar sig.

I grunden är det tre olika nivåer av coaching du kan välja mellan hos oss

Individuell coaching

De individuella uppläggen är vår bästa service vad gäller resultat. Av det enkla skälet att de ÄR just individuella. Träning, nutrition, mindset och vanor kan alla tränas och tweakas på det sätt som passar dig. Du kan välja träningstider, du kan välja uppföljningstider, du kan välja hur ofta du vill träna med din coach, du kan välja i princip allt utifrån dina önskemål. Många som har individuella träningsupplägg, eller personlig träning, kombinerar med något gruppträningspass i veckan för att de gillar själva stämningen, andra tränar helst själva hela tiden

Avatarprogram, small groups och andra semi individuella tjänster

I denna kategorin hamnar program som vi skriver för mer generella grupper, “RiggNinja” är ett sånt program som en gång startades för att hjälpa medlemmar att få sin första pull up. Small groups eller DUO PT faller också här, stor flexibilitet, nöjet av att träna med andra, men inte HELT individuellt anpassat träningsupplägg och heller inte möjlighet att helt fritt välja träningstid. Generellt kan uppläggen här riktas mycket mer mot specifika delar än vad vår gruppträning gör, några exempel är small groups för styrka, small groups för rörlighet bröstrygg, small group gymnastik. Vi brukar säga att dessa upplägg är perfekta för att “prickskjuta” mot områden där man vill snabba på utvecklingen.

Gruppträning

Level Method, Mama CrossFit och BootCamp är alla exempel på coachledd träning i grupp. Träningen är förprogrammerad och bygger på generell fitness. Coachen anpassar övningar och intensitet så det passar dig bättre. I Level Method finns det färdiga nivåer baserat på din nuvarande fitness, ett unikt program som verkligen ger effekt. 

Gruppträningen gör att flexibiliteten i tid minskar, du måste hålla dig till vårt schema. Nöjet av att delta i större grupper och känna den energin är en av de saker som tilltalar mest.

Den gemensamma nämnaren med alla olika nivåer är att det finns en kunnig coach. Ju längre upp i denna lista du kommer, desto mer coachtid får du och desto mer individualisering får du.

En annan gemensam nämnare är att det inte på någon av nivåerna, i någon av våra tjänster, finns “avsaknad av coach”. Vi är en coaching facility, vi vill ha målsamtal med dig, vi vill kunna ge dig våra råd, vi vill ha din feedback.

En coach kan hjälpa dig hitta nån vana eller någonting i träningen som ger dig en extra skjuts. Ett målsamtal kan göra att du får tillfälle att reflektera över något du inte riktigt tänkt på. 

För dig som funderar på att börja hos oss börjar det med ett gratis samtal, ett No Sweat Intro. Boka det redan idag så sätter vi igång att coacha dig!