Your search Results

Here is what we found..

Fix Your Workplace-Gemensam träning

På många arbetsplatser förekommer en närmast slentrianmässig inställning till medarbetarnas hälsa. Man delar ut friskvårdsbidrag eller sponsrar gymkort utan någon som helst uppföljning kring vare

Read More »

Fix Your Workplace-Foodprep

Fix Your Workplace genom att tillsammans etablera bättre vanor för alla på arbetsplatsen. Vi kan fika smartare, som vi pratade om igår, men vi kan

Read More »

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy