SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Träning är en prioritering

Alltför många individer har alltför många hälsoproblem. Alltför många av dessa har det dessutom av prioriteringskäl. En del individer tycks inte inse hur mycket tid de slösar på andra aktiviteter, eller “ickeaktiviteter”, och de tror att de inte “hinner med” att träna. 

Dygnet har ju bara 24 timmar” eller “man har ju annat att tänka på i livet än träning” är klassiska uttalanden från såna individer. 

Vanliga TANKAR och FÖRESTÄLLNINGAR hos en del såna individer, ofta kvinnor tyvärr, är att de är egoistiska om de prioriterar sin egen träning före tid med barn och familj. Detta är inte en lika vanlig tanke hos män. Kvinnor är oftare “projektledare” i hemmen och har/tar större ansvar. Det gör att de har svårare att motivera egen tid för träning.

Det är dags att tänka om, både för män och för kvinnor. Det är dags att inse att träning är bland det viktigaste du någonsin kan företa dig i ditt liv. Tid för träning är livsviktigt. 

  • På arbetsplatser där personal tränar har man bättre trivsel, högre effektivitet och lägre sjuktal
  • I familjer där man lever ett aktivt liv lyckas barn bättre i skolan, relationerna är bättre och ekonomin ofta bättre
  • I kompisgäng där många tränar ökar chansen för att fler i samma gäng ska träna

Träning är en “keystone habit” som kommer att påverka sömn, kostvanor, arbetsliv, privatliv, sexliv och andra sammanhang positivt. 

  • En aktiv och tränad mamma orkar vara mer aktiv med sina barn
  • En aktiv och tränad chef fattar bättre beslut och är gladare mot sina anställda
  • En aktiv och tränad anställd är effektivare

Det finns INGEN i din omgivning som påverkas negativt av att du tränar 3 till 5 gånger i veckan i 45-90 minuter. 

SJÄLVKLART har du tid att träna, påstå inget annat. Du kan inte lura vare sig dig själv eller någon annan. Du lägger garanterat mer än 45 minuter om dagen på “ickeaktiviteter” som TV-tittande, sociala medier, långa fikastunder och så vidare…jag vill också återigen påpeka att aktiva och tränade individer är mer effektiva så du kommer att spara in tid på andra saker som du gör både snabbare och bättre. 

VAD du tränar och HUR du tränar är en annan sak. Det kan vi ta en annan gång. 

Låt oss bara tills vidare konstatera att träning är en livsviktig prioritering. 

POPULÄRA INLÄGG

Boka en
Your
KOSTNADSFRI KONSULTATION

Prata med en coach om dina mål och hur du kan uppnå dem.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy